Vijverklei – Vijverleem

Voor de aanleg van natuurlijke vijvers kunnen wij een speciale vijverklei / leem  leveren. Deze heeft erosieklasse 1. Het CROW (RAW) geeft aangepaste eisen voor de klei. Klei wordt aangeduid in de erosieklassen 1, 2 en 3, waarbij erosieklasse 1 sterk erosie bestendig is en klasse 3 weinig erosie bestendig is. De erosieklassen (volgens CROW) worden bepaald door de het bepalen van de plasticiteit van de grond (de vloeigrens en de plasticiteitsindex) en het gehalte aan minerale delen. De klei dient verder homogeen en schoon (geen puin, plantenresten e.d.) te zijn en zijn er eisen aan het organische stof gehalte en het zoutgehalte. Daarnaast dient het te voldoen aan de milieu hygiënische kwaliteit. Onderstaand enkele foto's van de aanleg van een vijver in Hilversum.