Bedrijfsafval
Wat verstaan we onder bedrijfsafval?

Bedrijfsafval omvat afval dat overblijft bij bedrijven uit de handel, diensten en overheidssector, nadat deelstromen gescheiden zijn aangeboden. In de praktijk betreft het gemengd restafval dat qua aard en samenstelling overeenkomsten vertoond met huishoudelijk restafval (niet zijn de grof-huishoudelijk afval).

De volgende producten mogen niet in jouw aangeboden afval zitten, dakleer, asbest of klein chemisch afval.

Op zoek naar een passende oplossing voor uw project?