Steen en betonpuin
Wat verstaan we onder steen en betonpuin?

Steen en betonpuin omvat het volgende afval, betonpuin, stenen en dakpannen. Maximaal 10% zand mag erin zitten.

De volgende producten mogen niet in het aangeboden afval zitten, asbest, dakleer, klein chemisch afval en bouw en sloopafval.

Op zoek naar een passende oplossing voor uw project?